Integrácia systémov, outsourcing, infraštruktúra, technológia serverov, konzultácie.

Vďaka presnému mysleniu a kvalitnej realizácii posúvame vaše vízie vpred.

Nosnou stratégiu našej spoločnosti je orientácia na odborné poradenstvo, a systémové koncepčné riešenia v oblastiach ukladania dát a ich obnovy, systémovej bezpečnosti, komplexného návrhu hardware IT infraštruktúry a jej správy, vývoj web aplikácií, dodávok software, hardware a aplikačného vybavenia.

Naša firemná politika kladie dôraz na spokojnosť zákazníka prostredníctvom plnenia záväzkov, dosahovania nulového stavu reklamácií a sťažností a minimalizovania negatívnych vplyvov na životné prostredie.

Sme držiteľmi ISO certifikátov:
Systém manažérstva kvality ISO 9001, Systém environmentálneho manažérstva ISO 14001, Systém protikorupčného riadenia BS 10500.